[design/2015/mobile_logo_header.png?123]

Postup koupě

Vyberte si byt, který je pro vás nejvhodnější. To další je už téměř hračka. Naši prodejci a ostatní specialisté se vám budou věnovat s maximální pozorností a otevřeností a budou se snažit vyřídit vše tak, aby vás celý proces koupě zatížil co nejméně.  

Ústní rezervace
 • Rezervace po dobu třech pracovních dnů (telefonicky, emailem, kontaktním formulářem nebo osobně).
 • Po vypršení lhůty 3 dnů, přechází ústní rezervace bytu na dalšího zájemce
Rezervační smlouva
 • Domluva osobní schůzky s prodejcem.
 • Vysvětlení podmínek koupě bytu na prodejním místě a následné uzavření Rezervační smlouvy.
 • Rezervační poplatek 50 000 Kč vč. DPH se hradí prostřednictvím bezhotovostního platebního terminálu při podpisu smlouvy (doporučujeme před podpisem smlouvy překontrolovat limit platební karty).
Smlouva o smlouvě budoucí
 • Dle podmínek uvedených v Rezervační smlouvě budete následně vyzváni k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí.
 • Úhrada 15 % z kupní ceny vč. DPH do čtrnácti dnů od podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí (do této částky je započítán rezervační poplatek).
Výběr standardů/Klientské změny
 • Výběr ze standardů (obklady, dlažba, dveře, sanita).
 • Možnost nadstandardů a klientské změny (za příplatek po podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí).
Kolaudace
 • Předpokládaný termín – zima 2017.
Převzetí bytu a kupní smlouva
 • Předpokládaný termín – zima 2017.
 • Podpis Kupní smlouvy po vydání kolaudačního souhlasu a úhradě celé kupní ceny.
Provedení zápisu do Katastru nemovitostí
 • Kupní smlouva bude do Katastru nemovitostí zapsána po uplynutí dvacetidenní ochranné lhůty od podání vkladu.
Více

Financování bez hypotéky (vlastní zdroje)

Abychom vám zjednodušili proces koupě bytu, připravili jsme pro vás doporučené varianty financování pouze vlastními zdroji. Jedná se samozřejmě pouze o navrhovaný postup – ke každému klientovi přistupujeme individuálně a umožňujeme vám v rámci možností financovat nákup podle sebe. Ceníková cena zůstává stejná bez ohledu na využití či nevyužití doporučeného postupu a není vázaná na žádné zvláštní podmínky.

Splátkový kalendář - STANDARD

 • první záloha (rezervační poplatek) ve výši 50 000,- Kč včetně DPH za každou bytovou jednotku je splatná v den podpisu Rezervační smlouvy
 • druhá záloha ve výši 15 % sjednané základní ceny snížené o rezervační poplatek + příslušná DPH je splatná do 14 dnů od podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní
 • třetí záloha ve výši 40 % sjednané základní ceny + příslušná DPH je splatná do 14 dnů po dokončení hrubé stavby
 • čtvrtá záloha ve výši 20 % sjednané základní ceny + příslušná DPH je splatná do 14 dnů po dokončení vnitřních omítek bytové jednotky
 • pátá záloha ve výši 20 % sjednané základní ceny + příslušná DPH je splatná do 14 dnů po podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na budovu
 • doplatek - zbývající část kupní ceny + příslušná DPH je splatná do 14 dnů po vydání kolaudačního souhlasu na budovu

Splátkový kalendář - INDIVIDUAL

 • první záloha (rezervační poplatek) ve výši 50 000,- Kč včetně DPH za každou bytovou jednotku je splatná v den podpisu Rezervační smlouvy
 • druhá záloha ve výši 15 % sjednané základní ceny snížené o rezervační poplatek + příslušná DPH je splatná do 14 dnů od podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní
 • doplatek - zbývající část kupní ceny + příslušná DPH je splatná do 14 dnů po vydání kolaudačního souhlasu na budovu
Poznámky:

Splátkový kalendář STANDARD a INDIVIDUAL slouží výhradně a pouze k financování předmětu prodeje z vlastních finančních zdrojů klientů, tzn. předmět prodeje nelze a nebude možné použít jako zástavu třetím stranám.

Použitím Splátkového kalendáře INDIVIDUAL bude ceníková cena předmětu prodeje uvedená v ceníku Budoucího prodávajícího navýšena o 3 %. Tzn. základní cena předmětu prodeje bude již do smluv uváděna s navýšením.

Pro platbu Rezervačního poplatku je na prodejním oddělení umístěný platební terminál. Platby v hotovosti nejsou akceptovány. Žádáme majitele platebních karet, aby si před provedením platby ověřili dostupnost limitu platební karty k provedení transakce. Akceptovány jsou všechny základní druhy platebních karet.

Varianta splátkového kalendáře musí být Budoucím kupujícím určena již před podpisem Rezervační smlouvy.

Veškeré uvedené informace jsou nastaveny s ohledem na obchodní model Budoucího prodávajícího a nelze je měnit. V případě, že se Budoucí kupující dostane do platební neschopnosti, doporučujeme neprodleně kontaktovat prodejní oddělení k řešení situace.

Více

Financování s hypotékou

Zamýšlíte koupi bytu financovat prostřednictvím hypotečního úvěru? Níže naleznete přesný popis požadavků splátkového kalendáře, který vám umožní snáze komunikovat s bankovní institucí. Níže naleznete senzam spoulpracujících bank, prostřednictvím kterých bude proces financování nejjednodušší. Pro více informací neváhejte kontaktovat naše prodejní oddělení.

Splátkový kalendář HYPO

 • první záloha (rezervační poplatek) ve výši 50 000,- Kč včetně DPH za každou bytovou jednotku je splatná v den podpisu Rezervační smlouvy
 • druhá záloha - vklad vlastních finančních prostředků ve výši 15 % sjednané základní ceny snížené o rezervační poplatek + příslušná DPH je splatná do 14 dnů od podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní
 • třetí záloha - vklad všech případných dalších vlastních finančních prostředků, je splatná nejpozději do 14 dnů před prvním čerpáním z hypotečního úvěru
 • doplatek - zbývající část kupní ceny z hypotečního úvěru + příslušná DPH je splatná postupně dle dílčích čerpání na základě uzlových bodů projektu.
Poznámky:

Splátkový kalendář - HYPO slouží výhradně k financování předmětu prodeje kombinací vlastních finančních zdrojů klientů s hypotečním úvěrem.

Budoucí prodávající doporučuje pro zajištění standardizace podmínek čerpání nastavených v SSBK, realizovat Hypoteční úvěr Budoucího kupujícího u některé ze čtyř spolupracujících bank a to na vybraných pobočkách. Budoucí prodávající rovněž doporučuje, a to zejména z důvodu rychlé komunikace s hypoteční bankou, sjednat si hypotéku s vybranou pobočkou přímo bez účasti externího finančního poradce. Pokud bude Budoucí kupující vyžadovat jinou pobočku, nebo jinou financující banku, bude tato změna podléhat schválení Budoucího prodávajícího, který má právo změnu schválit nebo event. zamítnout.

Pro platbu Rezervačního poplatku je na prodejním oddělení umístěný platební terminál. Platby v hotovosti nejsou akceptovány. Žádáme majitele platebních karet, aby si před provedením platby ověřili dostupnost limitu platební karty k provedení transakce. Akceptovány jsou všechny základní druhy platebních karet.

Varianta splátkového kalendáře musí být Budoucím kupujícím určena již před podpisem Rezervační smlouvy.

Veškeré uvedené informace jsou nastaveny s ohledem na obchodní model Budoucího prodávajícího a nelze je měnit. V případě, že se Budoucí kupující dostane do platební neschopnosti, doporučujeme neprodleně kontaktovat prodejní oddělení k řešení situace.

Více

Trigema Chytré financování

Nemáte čas na vyřizování složitých procesů spojených s financováním nového bytu nebo vám připadají aktivity okolo vyřizování hypoték příliš komplikované? Přesně pro vás je vytvořena speciální služba Trigema Chytré financování, která si vezme všechny úkony potřebné k přežití ve finanční džungli na starosti.

Princip

Jedná se o službu, která umožňuje vyřízení hypotečního úvěru v rámci nabídky nejsilnějších bank na trhu v ČR. Každá banka má své nabídky ušité na míru pro určitý typ zákazníka. Jednotlivé nabídky jsou velmi dobře nastavené s mnoha benefity, ale bohužel nikdy neumožňuje více výhod zároveň.

Naše služba vám umožňuje objasnění výhod i nevýhod spolupracujících bank tak, aby se klient dokázal přesně zařadit k hypotečnímu produktu, který nejlépe sedí jeho potřebám. Kromě poradního hlasu vám tedy především šetří čas a snižuje případné riziko budoucí nespokojenosti s výběrem nevhodné hypotéky.

Pro příklad uvádíme základní výhody spolupracujících bank v rámci Trigema chytré financování:

 • Garance výhodné úrokové sazby
 • Zdarma zpracování hypotečního úvěru
 • Zdarma odhad nemovitosti
 • Zdarma čerpání úvěru
 • Zdarma rezervace finančních prostředků až na 24 měsíců
 • Zdarma správa a vedení úvěrového účtu
 • Možnost mimořádných splátek

Pro bližší informace kontaktujte svého prodejce, který Vám sdělí zástupce banky, jenž má developerské projekty společnosti Trigema v kompetenci.

Zjistit více